Ing. Daniel Adam

Daniel Adam

Spolumajitel firmy MCAE Systems

MCAE Systems Kuřim

Původním povoláním letecký inženýr. Počátkem 90. let průkopník navrhování leteckých konstrukcí s využitím CAD systémů . Od roku 1996 stál u zrodu nejdynamičtěji se vyvíjející firmy v ČR v oblasti 3D digitálních technologií a jejich aplikací v různých oblastech lidské činnosti. V současnosti obchodně – marketingový ředitel firmy MCAE Systems.

Společnost MCAE Systems navrhla a vyrobila trofej pro Czech Event Awards 2015.