porotce

Ivana Dupalová

Hostesky.cz
majitelka a ředitelka

Zakladatelka a majitelka Hostesky.cz, přední hostesingové agentury, zastávající dlouhodobě čelní pozici na českém trhu ve svém segmentu. Svou společnost založila před 15 lety, krátce po absolvování právnické fakulty a navzdory původním plánům skloubit svět businessu s praxí právníka specializujícího se na lidskoprávní problematiku, se již řadu let věnuje plně pouze své firmě. Agentura Hostesky.cz je tak dnes firmou, která nastavuje standardy ve službách své kategorie a posouvá jejich úroveň stále dál. Její motto zní „Jen ten nejlepší možný servis je přijatelný.“