porotce

Monika Hrubalová

zástupce ředitele pro vnější vztahy a komunikaci
Vyšší odborná škola publicistiky

Má zkušenosti s obchodně marketingovými pozicemi, například při organizaci veletrhů, výstav a konferencí (Terinvest, M.I.P. Group, Veletrhy Brno). Věnuje se dlouhodobě oblasti marketingových komunikací. V současnosti se snaží svoje zkušenosti předávat studentům na Vyšší odborné škole publicistiky. Zajímá se o dění kolem sebe, hledá efektivní cesty a sleduje vývoj v oboru. Píše a přednáší v odborném tisku a na konferencích zabývajících se problematikou marketingové komunikace. Fascinuje jí postup ve vývoji komunikací. „Dnešní doba mění zaužívaná klišé. Snažím se čelit všem výzvám i nástrahám“, říká.