porotce

Tomáš Macků

Research & Communication Director

Tomáš se podílí na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci a za vztahy s významnými klienty. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje více než 20 let a před r. 2007, kdy nastoupil do Ipsosu, působil v různých výzkumných agenturách.

Je členem výboru České manažerské asociace, České marketingové společnosti, Tuesday Business Network a České pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti.