porotce

Marie Votrubová

Senzu Drink
Product Manager

Mare Votrubová má v současné době nově na strarosti ve společnosti Senzu Drink uvedení produktového portfolia na trh. Dříve pracovala ve společnosti HEINEKEN Česká republika, kde své působení zahájila v oddělení Trade Marketingu,se zaměřením na oblast gastronomie a rozvoj programu kvality. V rámci Ligy garantované kvality a Akademii gastronomických umění rozvíjela B2B i B2C eventy, které firma vnímá jako klíčové komunikační kanály. Od roku 2014 zastávala ve společnosti HEINEKEN Česká republika pozici Event Manager pro oblast Čechy. Tato pozice spadá do oddělení Brand Marketingu.

Event marketing vnímá jako nedílnou součást strategie značky, neboť je schopen vhodně zprostředkovat zkušenost značky spotřebitele a tím celkově napomoci jejímu vnímání, ať již v případě menších aktivit určených pro zákazníky, tak především velkých festivalů v oblasti hudby a gastronomie. Díky efektivnímu business modelu se Marii Votrubové podařilo zlepšit celkovou profitabilitu jednotlivých aktivit firmy.